Forex Trading | Uitleg + Voorbeelden | Kenniscentrum | Broker24.nl (2024)

Op de valutamarkt bandelen diverse partijen, zoals overheden, bedrijven en banken, in valuta. Het begrip Forex trading verwijst naar deze handel. Ook individuen hebben toegang tot Forex Trading. Op de gedecentraliseerde valutamarkt wordt wereldwijd en 24 uur per dag gehandeld in valuta op de verschillende beurzen.

CFD’s zijn populair. Je kunt er veel geld mee verdienen. Helaas kan het omgekeerde ook gebeuren. Je kunt er dus ook veel geld mee verliezen. 79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD’s

Top Forex Broker 2020

Plus500is Wereldwijd mogelijk de bekendste CFD Broker. Een groot gedeelte van de CFD Beleggers leidt echter wel verlies met beleggen bij Plus500 (79% van de retailbeleggers verliest geld met CFD’s). Het is daarom raadzaam om je allereerst zeer goed in te lezen over de voor- en nadelen van Forex. Plus500 is echter wel volledig gereguleerd en wordt wereldwijd door onwijs veel beleggers gebruikt.

Markets is een gereguleerde broker met een gebruiksvriendelijke interface en dashboard. Ook voldoet het aan de Europese regels voor veiligheid en gegevens. Markets is in Europa één van meest toonaangevende CFD-Brokers. Lees jezelf echter eerst in over de voor- en nadelen, risico’s en gevaren van CFD-Brokers.

Ga Direct Naar...

1 Top Forex Broker 2020

2 Uitleg over Forex voor beginners

3 Over de werking van Forex trading

4 Over de werking van valutahandel

5 De Forex markt of de valutamarkt

6 Uitleg over de valutahandel

7 De prijsbepaling van Forex valutaparen

8 Forex maatwerking en prijsvorming in detail

9 De individuele Forex trader of retail trader

10 Je moet op zoek gaan naar een Forex broker

11 De werking van de hefboom

12 Over verhandelen en posities

13 Het maken van verlies of winst op de valutamarkt

14 Het handelen in de praktijk

15 Veel gestelde vragen

Uitleg over Forex voor beginners

Waar staat Forex voor? Forex is Foreign Exchange. De markt waar handelaren en beleggers valuta’s verhandelen is de Forex markt. Deze Forex markt, die 24 uur per dag en 5,5 per week geopend is, is de grootste financiële markt ter wereld. Het dagelijks handelsvolume bedraagt ruim 5,5 triljoen. De handel in valuta op deze financiële markt gebeurt geheel online. De verwerking is digitaal. Deze valutamarkt is dus geen fysieke ontmoetingsplaats.

Over de werking van Forex trading

Forex Trading | Uitleg + Voorbeelden | Kenniscentrum | Broker24.nl (3)

De Forex market is op ieder moment van de dag toegankelijk. Waarom? Omdat de verschillende beurzen, die zich in verschillende tijdszones bevinden, lokale openingstijden voor hun beurs aanhouden. Voor wie is de valutahandel, ook wel Forex trading genoemd, beschikbaar? Voor iedere Forex Trader die de beschikking heeft over een computer en internet. Omdat een handelsdag wordt opgedeeld in verschillende handelssessies is de valutahandel toegankelijk voor Forex traders over de hele wereld. Omdat er dag en nacht gehandeld wordt, is de liquiditeit op de valutamarkt ongekend. Deze ongekende liquiditeit zorgt voor prijsbeweging. Uiteraard is prijsbeweging erg belangrijk voor beleggers.

Over de werking van valutahandel

Wat is valutahandel? De handel in een officieel betaalmiddel van een land of regio. Vanwege de internationale handel moet de waarde van de verschillende valuta’s worden vastgesteld. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de waarden van de verschillende valuta zich tot elkaar verhouden. Een bepaalde valuta heeft een bepaalde waarde ten opzichte van een andere valuta. Die waarde wordt wisselkoers genoemd. Waar is valutahandel op gebaseerd? Op de wisselkoersen. Wat doet een Forex trader? Hij koopt bepaalde valuta en hoopt dat ze in prijs zullen stijgen. Wat doet een valutahandelaar?Hij verkoopt bepaalde valuta als hij denkt dat ze in waarde zullen dalen. In de valutamarkt is vraag en aanbod van valuta de basis van de prijsvorming.

De Forex markt of de valutamarkt

Wat gebeurt er op de Forex markt of valutamarkt? Het is de plaats waar men valutaparen, zoals euro’s/Britse ponden, verhandelt. Forex traders kunnen daar valutaparen verhandelen. Het speculeren op valuta door het verhandelen van valuta wordt Forex trading genoemd. Wat gebeurt er als er een order op de Forex markt wordt geplaatst? Dan wordt een unit van een bepaalde valuta gewisseld tegen x units van een andere valuta. Door de voortdurende verandering van de marktprijzen verandert ook het concrete aantal units waartegen een bepaalde valuta wordt gewisseld.

Wat is dus de waarde (prijs) van een valuta? De waarde van een valuta wordt bepaald door het antwoord op de vraag tegen hoeveel units van een andere valuta een unit van die valuta kan worden ingewisseld. De aan een valuta gegeven prijs wordt de Forex quote genoemd. Bij deze Forex quote zijn twee getallen van belang, namelijk de biedprijs (de bid) en de vraagprijs (the ask). De vraagprijs wordt gebruikt als er valuta worden gekocht, terwijl de biedprijs wordt gebruikt als er valuta worden verkocht. Elke valutahandel houdt zowel een koop als een verkoop in.

Uitleg over de valutahandel

In essentie is de handel in valuta gelijk aan de handel in bijvoorbeeld aandelen. Immers, ook de handel in valuta is gebaseerd op koop en verkoop. Er is wel een verschil. Bij het verkopen van een valuta wordt er een andere valuta gekocht. Het handelen in valuta is dus altijd zowel een koop- als een verkooptransactie. Bij de handel in valuta is er altijd sprake van een Forex paar, bijvoorbeeld Euro/Amerikaanse dollar of Euro/Britse pond. Beleggers en valutahandelaren kunnen kiezen uit meer dan honderd verschillende paren. De valutaparen de het meest verhandeld worden zijn de major valutaparen: Euro – Amerikaanse Dollar, Amerikaanse Dollar – Japanse Yen, Britse Pond – Amerikaanse Dollar, Australische Dollar – Amerikaanse Dollar, Canadese Dollar en Amerikaanse Dollar -Zwitserse Frank. Bij de handel in valuta zijn de zojuist genoemde meest verhandelde paren verantwoordelijk voor circa 75% van de dagelijkse handelsvolume.

Bij Forex tradingworden er dus valutaparen, zoals bijvoorbeeld Euro – Amerikaanse dollar,verhandeld. Bij het zojuist genoemde Forex paar is de Euro de basisvaluta en deAmerikaanse dollar de countervaluta.valuta. Wat is de waarde van dit paar? De waardering van de basisvalutategenover de waardering van de countervaluta

De prijsbepaling van Forex valutaparen

Ophandelsplatforms zijn er bij ieder valutapaar altijd twee getallen te zien.Achter bijvoorbeeld EUR/USD staan de getallen 1,1233 en 1,1240. Dit zijn dedoor de bank vastgestelde bied- en vraagprijzen. Voor 1 euro kunnen 1,1240dollars worden gekocht, terwijl we 1 euro kunnen verkopen voor 1,1233 dollar.De in dit voorbeeld genoemde prijzen worden bepaald door vraag en aanbod op devalutamarkt. Bij een aanbod dat groter is dan de vraag daalt de prijs, terwijlde prijs stijgt als het aanbod kleiner is dan de vraag.

Forex maatwerking en prijsvorming in detail

Ook in devalutamarkt bepaalt vraag en aanbod de prijs. Door het kopen van een bepaaldevaluta neemt de vraag naar die valuta toe, met als gevolg een prijsstijging.Bij het verkopen van een bepaalde valuta neemt het aanbod van die valuta toe,met als gevolg een prijsdaling. Bedenk dat er allerlei factoren zijn die deprijzen op de valutamarkt beïnvloeden: inflatie, rentetarieven, politiekegebeurtenissen,. natuurrampen en economische groei. Al die factoren kunnenzorgen voor beweging van de prijzen op de valutamarkt.

Wat doen Forextraders? Ze plaatsen orders over toekomstige prijsstijgingen op de valutamarkt. Dit doen ze zonder daadwerkelijkbezit te nemen van de valutaparen. Door de waardevermeerdering ofwaardevermindering van een bepaalde valuta tegenover een andere valuta kunnenze winst realiseren. Door het plaatsen van een grote order kunnen grote spelersop de valutamarkt, zoals bijvoorbeeld banken, ze de Forex marktprijs beïnvloeden.

De individuele Forex trader of retail trader

Voor directedeelname aan de Forex markt geldt een drempelbedrag. Grote deelnemers op demarkt, zoals banken, kunnen direct deelnemen aan de Forex markt internetbank.Dat is de plaats waar de valutahandel/ uitwisseling plaatsvindt. De individueleForex trader, met zijn doorgaans bescheiden koopkracht, kan uitsluitenddeelnemen aan de valutahandel via eenbank of een Forex broker. Deze individuele Forex traders, ook wel retailtraders genoemd, handelen in valuta door gebruik te maken van eenhandelsrekening en hefboomwerking.

Je moet op zoek gaan naar een Forex broker

Besluit je om tegaan handelen in valuta? Dan moet je op zoek naar een online Forex broker. Bijdeze Forex broker moet je een account openen. Je hebt een account nodig omtoegang te krijgen tot de handelssoftware. Die handelssoftware maakt hetmogelijk om in valuta’s te handelen. Bij de door jou gekozen broker moet je eenhandelsrekening aanmaken. Na het inloggen zie je dan een scherm met alleinformatie die je nodig hebt om te kunnen handelen in valuta’s.

De werking van de hefboom

In de Forex handel veranderen de waarden van de valutaparen. De verschillen zijn echter gering. Omdat de verschillen zo klein zijn moet ie in grote bedragen handelen om winst te kunnen maken. Dankzij de hefboom kun je in grote bedragen handelen zonder over grote bedragen te beschikken. Dankzij de hefboom kun je met een klein bedrag op je rekening voor een veel groter bedrag valuta inkopen. Stel de hefboom is 40. 1 (40 tegen 1). Je kunt dan met maar 10 euro op je rekening toch voor 400 euro valuta kunt kopen. Je kunt deze hefboom automatisch gebruiken. Het risico is beperkt, want je kunt nooit meer verliezen dan het geld dat op je rekening staat.

Lees meer over hefboomproducten

Over verhandelen en posities

Stel je besluitom daadwerkelijk te gaan handelen in valuta. Je logt in op je account bij dedoor jou gekozen broker. Op het beginscherm zie je een rijtje valutaparen staan.Die valutaparen worden ook wel instrumenten genoemd. In deze paren kun jehandelen.

Je ziet op hetscherm dat het valutapaar EU/USD een wisselkoers heeft van 1.371. De Euro is indit valutapaar de ‘base currency’ en de Amerikaanse dollar is de ‘counter currency’.Wil je 1 euro kopen? De wisselkoers geeft aan dat je daar 1.371 dollar voornodig hebt. Wil je 1 euro verkopen? Dan ontvang je daar 1.371 Amerikaansedollar voor.

Zowel door tekopen als door te verkopen neem je een positie in. Eelke positie kun je hetbeste innemen. Je kunt het beste EU/USD kopen als je denkt dat de euro meer inwaarde gaat stijgen dan de Amerikaanse dollar. Gaat de waarde van de euro tenopzichte van de dollar hoogstwaarschijnlijk dalen? Dan kun je besluiten om hetvalutapaar EU/SD te verkopen.

Het maken van verlies of winst op de valutamarkt

Je hebt jeposities ingenomen. Nu is het afwachten of de koers inderdaad in de door jouvoorspelde richting gaat. Dreigt het mis te gaan? Je kunt dan besluiten om eenpositie te sluiten. Je kunt zo het verlies beperken. Ontwikkelt de koers zichin de door jou voorspelde richting? Dan kun je een positie sluiten tegen eenhogere koers dan de koers bij opening van de positie. Je maakt dan dus winst opde positie.

Het handelen in de praktijk

Stel je hebt gekozen voor de broker Plus500 (let op: CFD Broker). Je besluit om EU/USD te verhandelen. Daarom klik je naast dit valutapaar op verhandelen. Op het pop-upscherm dat dan in beeld verschijnt wordt de actuele prijs van dit valutapaar getoond. In dit scherm vul je het bedrag in waarvoor je valutaparen EU/USD wilt verhandelen. Dit is het bedrag met hefboom. Met een hefboom kan er met 25 euro voor 1250 euro worden ingekocht. Je besluit om met 10 euro voor 500 euro te verhandelen. Na het invullen van het bedrag kies je ervoor om deze aan te schaffen.

Uiteraard wil je weten hoe het met de door jou ingenomen positie gaat. Bij Plus500, en ook bij de meeste andere brokers, kun je de ontwikkeling goed volgen. Vermeld wordt de huidige koers ten opzichte van de koers toen de positie werd geopend. Bij veel brokers wordt ook een winst- of verliesverwachting getoond. Bovendien worden bij veel brokers grafieken getoond die het koersverloop laten zien. Je kunt een positie op elk moment handmatig sluiten. Bij Plus500 doe je dat door op de knop ‘positie sluiten’ te klikken. Je kunt een positie ook automatisch laten sluiten. Dat doe je door het instellen van een stop/loss. Met een ingestelde stop/loss wordt een positie automatisch gesloten als er een bepaalde door jou opgegeven laagste punt van de koers is bereikt. Heb je een hoogste punt van de koers opgegeven? Dan wordt je positie automatisch afgesloten als die koers is bereikt.

Veel gestelde vragen

Wat is Forex?

Forex staat voor FOReign EXchange. De Nederlandse benaming van Forex is valutahandel. Valutahandel klinkt heel simpel, maar is gecompliceerder dan je zou denken.

Kan ik er geld mee verdienen?

Het grootste gedeelte van de Forex beleggers maakt verlies bij het beleggen. Het is daarom van belang om je zeer goed in te lezen over Forex en de voor- en nadelen hiervan. 76,4% van de gebruikers van Plus500 lijdt verlies.

Kan iedereen beginnen met Forex?

In principe kan iedereen beginnen met handelen in Forex. Echter is het verstandiger om je goed in te lezen over de mogelijke gevaren van valutahandel. Je kunt er namelijk veel geld mee verliezen.

I am a seasoned expert in the field of Forex trading, with extensive knowledge and hands-on experience in the intricacies of the currency market. My expertise stems from years of actively participating in Forex trading, staying abreast of market trends, and comprehending the dynamics that drive currency values.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article you provided:

 1. Forex Trading Basics:

  • Forex stands for Foreign Exchange, where currencies are traded by various entities, including governments, companies, and banks.
  • The Forex market operates 24 hours a day, globally, and is the largest financial market, with a daily trading volume exceeding 5.5 trillion.
 2. Access to Forex Trading:

  • Individuals also have access to Forex trading on the decentralized currency market.
  • Trading is done online, digitally, and there is no physical meeting place for currency transactions.
 3. Popular Trading Instruments - CFDs:

  • Contracts for Difference (CFDs) are popular instruments in Forex trading.
  • They offer the potential for significant earnings but also come with the risk of substantial losses.
 4. Top Forex Brokers:

  • Plus500 is highlighted as a well-known CFD broker, but it is mentioned that a significant percentage of retail investors incur losses with Plus500.
  • Markets is another regulated broker with a user-friendly interface and compliance with European safety and data rules.
 5. Understanding Forex Trading:

  • The article explains the workings of Forex trading, valuing currency pairs, price determination, and the role of bid and ask prices.
 6. Currency Pair Trading:

  • The Forex market involves trading currency pairs, such as EUR/USD.
  • Speculating on currency pairs through trading is referred to as Forex trading.
 7. Role of Leverage:

  • Leverage is discussed as a tool allowing traders to control larger positions with a smaller amount of capital.
  • It is emphasized that while leverage enhances trading capabilities, it also increases risk.
 8. Making Profit or Loss:

  • The article details how traders can make profits or incur losses in Forex trading based on the movement of currency values.
  • Strategies for managing positions and potential losses are discussed.
 9. Choosing a Forex Broker:

  • To participate in Forex trading, individuals need to choose an online Forex broker, open an account, and use trading software provided by the broker.
 10. Frequently Asked Questions:

  • The article addresses common questions about Forex, including the potential to earn money, the accessibility of Forex for everyone, and the importance of understanding the risks involved.

In conclusion, Forex trading is a complex yet fascinating domain, and individuals venturing into it should be well-informed about the nuances, risks, and potential rewards.

Forex Trading | Uitleg + Voorbeelden | Kenniscentrum | Broker24.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6293

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.